Новини УФСІ


 • 04/12/2018
  Use of modern construction technologies and materials has been discussed with representatives of Henkel Bautechnik Ukraine in USIF’s Head Office

  Читати далі...


 • 03/12/2018
  Використання сучасних будівельних технологій та матеріалів обговорювалось у Центральному офісі УФСІ з представниками компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)»

  Читати далі...

Тендери


 • Запрошення до участі у тендері договір підряду на виконання будівельних робіт № CP-W-1400240-KFW

  Читати далі...


 • Повідомлення про присудження договору № CР-W-1300328-KFW

  Читати далі...

Проект «Фонд соціальних інвестицій», 2002-2008 рр.

Бюджет проекту складав 77 млн. дол. США, що включало позику Світового банку, внесок Уряду України та внески місцевих громад.

Територія впровадження – всі регіони України.

Цілі:

 • вдосконалення соціальних та комунальних послуг у сільській місцевості;
 • створення інноваційних соціальних послуг для вразливих груп населення;
 • сприяння реформуванню системи соціальних послуг;
 • розвиток потенціалу сільських громад, надавачів соціальних послуг, представників центральних та місцевих органів влади.

Бенефіціари проекту:

 • бідні та незахищені громади в селах і в невеликих містах;
 • уразливі групи: діти-сироти, діти з неблагополучних сімей, молодь і діти з груп ризику, самотні особи похилого віку, багатодітні сім’ї, особи з фізичними та психічними вадами та інші незахищені групи населення.

Серед організацій–бенефіціарів Проекту – центральні (Мінпраці, Мінфін), обласні та місцеві урядові установи, неурядові організації, місцеві громади та організації, які опікувались наданням соціальних послуг.

Складові проекту:

 • Мікропроекти на базі місцевих громад: мікропроекти з покращення якості соціальних і комунальних послуг для громад у селах і малих містах; мікропроекти з надання інноваційних соціальних послуг для вразливих груп населення.
 • Розвиток потенціалу.

Основні результати проекту:

 • реалізовано 676 мікропроектів (вартістю до 150 тис. дол. США) спрямованих на покращення соціальних і комунальних послуг у сільській місцевості по всій Україні. Серед об’єктів інвестування були школи, дитячі садки, заклади первинної медичної допомоги, клуби, бібліотеки, водогони, дороги, очисні споруди та каналізації;
 • реалізовано 80 мікропроектів (вартістю до 150 тис. дол. США) із створення інноваційних соціальних послуг для вразливих груп населення в Хмельницькій, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Полтавській, Чернівецькій та Київській областях України (перелік проектів);
 • проект вплинув на потенціал місцевих громад: у рамках Проекту створено/розвинуто 487 асоціацій користувачів та інших об'єднань, сформованих на рівні громади. 85 % місцевих громад, які співпрацювали з УФСІ, започаткували нові види діяльності поза рамками мікропроектів, використовуючи знання, навички та досвід, отримані у ході співпраці з УФСІ;
 • УФСІ розробив Концепцію реформування системи соціальних послуг та План дій для реалізації цієї концепції до 2012 року. Ці документи були схвалені розпорядженням Кабміну: „Про схвалення Концепції реформування системи соціальних послуг” від 13.04.2007 № 178-р; „Про затвердження плану дій з реалізації Концепції реформування системи соціальних послуг на період до 2012 року” від 30 липня 2008 р. № 1052-р. Відпрацювання всіх складових реформування системи соціальних послуг здійснювалося у областях, де УФСІ впроваджував проекти з інноваційних соціальних послуг;
 • УФСІ розробив проект Порядку розроблення та затвердження стандартів соціальних послуг. У проекті документа описується процес розроблення стандартів для послуг у сфері соціального захисту, він пройшов обговорення у міністерствах та оприлюднений на офіційному сайті Мінпраці. Окрім того, УФСІ розробив 11 стандартів для окремих видів соціальних послуг. Всі стандарти пройшли апробацію;
 • Розроблено методичні матеріали щодо різноманітних аспектів надання соціальних послуг, зокрема:
 1. проект методичних рекомендацій щодо визначення індивідуальних потреб отримувачів соціальних послуг та складання індивідуальних планів надання соціальних послуг;
 2. проект Методичних рекомендацій з розробки та впровадження системи вимірювання діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, та їх персоналу, який пройшов апробацію у 8 організаціях, що надають соціальні послуги в Хмельницькій області;
 3. розроблено проект концепції (моделі) системи моніторингу та оцінювання сектору соціальних послуг в Україні;
 4. проекти методик планування та оцінки потреб населення у соціальних послугах на рівні територіальних одиниць трьох рівнів – місто, район, область, у трьох пілотних регіонах (м. Львів, Павлоградський район Дніпропетровської області, Хмельницька область);
 5. вперше в Україні було розроблено та апробовано комп’ютеризовану систему управління випадком (case management) на базі мікропроекту з інноваційних соціальних послуг, що впроваджувався Інститутом раннього втручання (м. Харків).
 • УФСІ надав Мінпраці низку проектів нормативних документів спрямованих на регулювання діяльності у сфері соціальних послуг, а також низку пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази;
 • З метою зміцнення потенціалу Мінпраці, Мінфіну, регіональних органів влади, а також з метою підвищення якості соціальних послуг проведено низку консультувань, навчальних поїздок, конференцій, тренінгів, семінарів спрямованих на зміцнення потенціалу відповідних чиновників щодо формулювання, моніторингу та оцінки виконання стратегічних програм надання соціальних послуг, визначення та впровадження вдосконаленої системи фінансування соціальних послуг і укладення контрактів на їх надання, професійної підготовки соціальних працівників;
 • УФСІ сприяв підвищенню якості соціальних послуг за допомогою організації професійної підготовки соціальних працівників до втілення ними програми мікропроектів з послуг соціального захисту в пілотних областях;
 • Опубліковано та поширено наступні збірки, що стосуються організації послуг:
 1. Інноваційні моделі соціальних послуг: Проекти Українського фонду соціальних інвестицій. Том 1/ За ред. Н.В. Кабаченко. – К. – ЗАТ „ВІПОЛ”, 2006. – 320 с.;
 2. Інноваційні моделі соціальних послуг: Проекти Українського фонду соціальних інвестицій. Том 2/ За ред. Н.М. Шкуратової. – К: – 2007. – 159 с.;
 3. Інноваційні моделі соціальних послуг: Проекти Українського фонду соціальних інвестицій. Том 3/ За ред. Н.М. Шкуратової. – К: ТОВ „ЛДЛ – 2007. – 320 с.;
 4. Як організувати інноваційні соціальні послуги для дітей з особливими потребами. Моделі та документи. Рання інтеграція та інклюзивне навчання/ Авт. кол.: О.О.Савченко, Г.В. Кукуруза, Ю.М. Швалб та ін.; упоряд. Л.Л. Сідельнік. - К. – ЛДЛ. – 2007. - 256 с.;
 5. Раннє втручання. Моделі соціальних послуг та документація/ Авт. кол.: Д.Р. Ахмеджанова, В.С. Довбня, Л.П. Дума та ін.: Упоряд. Сідєльнік Л.Л. – К.6 ТОВ „ЛДЛ”.- 2007. – 200 с.;
 6. Оцінювання потреб клієнтів соціальних служб: методичні рекомендації для закладів та установ, що працюють з вразливими групами населення [Авт. кол.: Бондаренко Н.Б., Буднік О.В., Дума Л.П. та ін.: За ред. Сідєльнік Л.Л.]. – К.: ТОВ „ЛДЛ”, 2007. – с. 208.;
 7. Стандарти соціальних послуг. Збірка проектів документів / Під ред. Сідєльнік Л. Л. – К.: Український фонд соціальних інвестицій, 2007 – 175 с.;
 8. Стандарти соціальних послуг. Збірка проектів документів. Книга 2 /За ред. Л. Л. Сідєльнік– К.: ТОВ «ЛДЛ», 2007 – 232 c.;
 9. Управління якістю соціальних послуг: теорія та практика. Досвід мікропроектів УФСІ з інноваційних соціальних послуг. – К.: 2006 р. – 100 с.;
 10. Проект концепції (моделі) системи моніторингу та оцінювання сектору соціальних послуг/ За редакцією Макарової О.В. - Умань, СПД Сочинський, 2008.- 148 с.