Новини УФСІ


 • 04/12/2018
  Use of modern construction technologies and materials has been discussed with representatives of Henkel Bautechnik Ukraine in USIF’s Head Office

  Читати далі...


 • 03/12/2018
  Використання сучасних будівельних технологій та матеріалів обговорювалось у Центральному офісі УФСІ з представниками компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)»

  Читати далі...

Тендери


 • Запрошення до участі у тендері договір підряду на виконання будівельних робіт № CP-W-1400240-KFW

  Читати далі...


 • Повідомлення про присудження договору № CР-W-1300328-KFW

  Читати далі...

Проект «Розвиток потенціалу найбідніших громад України», 2005-2009 рр.

Бюджет проекту складав 1 711 500 дол.США(грант). Кошти надано Урядом Японії (Японський фонд соціального розвитку) через Світовий Банк.

Термін впровадження: травень 2005 року – липень 2009 року. Територія впровадження – всі регіони України.

Ціль - розвиток потенціалу найбідніших сільських громад у визначенні пріоритетних потреб і проблем, активізації їх участі у процесі прийняття рішень, визначенні та мобілізації необхідних ресурсів.

Бенефіціари проекту - найбідніші сільські громади та місцеві органи влади.

Кошти гранту Уряду Японії було спрямовано на фінансування діяльності з оцінки потреб громад, розробки та реалізації масштабної програми з надання навчально-консультативних послуг та розвитку потенціалу місцевих громад через організацію тренінгів, підтримку місцевої влади у підсиленні її потенціалу адресно вирішувати потреби громад.

Результати проекту

 • На замовлення УФСІ Інститутом сталих спільнот (ІСС) було проведено дослідження та консультування на тему: „Розвиток, орієнтований на потреби громад”. У результаті дослідження УФСІ отримав рекомендації стосовно бажаних форм навчання для громад та представників органів місцевої влади. Дослідження виявило потреби, які існують у більшості громад. Для задоволення цих потреб запропоновано тематику тренінгів, спрямованих на розвиток громад. Після цього було розроблено методичні матеріали до 11 тем тренінгів;
 • З метою розбудови потенціалу громад УФСІ провів 568 тренінгів та 184 практичних консультацій. Навчання пройшли близько 11000 мешканців сільських громад та місцевих органів влади з 80 районів усіх областей України. У тренінгах взяли участь представники 912 громад, 390 з яких брали участь у проекті «Фонд соціальних інвестицій» (2002-2008 рр.). Усі громади, що впроваджували мікропроекти УФСІ у рамках проекту «Фонд соціальних інвестицій» мають покращені життєздатні послуги, більшість з них має громадські організації, що працюють над розвитком власної громади та висувають нові ініціативи;
 • Грант було надано для посилення діяльності УФСІ із розвитку потенціалу громад у рамках спільного проекту Світового банку та Уряду України «Фонд соціальних інвестицій» (далі ФСІ). У цьому сенсі діяльність у рамках Гранту суттєво вплинула на показники виконання проекту ФСІ, що дозволило їх перевиконати. Слід відзначити наступні результати проекту ФСІ, що стосуються розвитку потенціалу місцевих громад і на які вплинула діяльність у рамках Гранту: (і) під час впровадження Проекту проведено 11 223 навчально-інформаційних заходи; (іі) на кінець Проекту створено/розвинуто 487 асоціацій користувачів та інших об'єднань, сформованих на рівні громади; (ііі) 85 % місцевих громад, які співпрацювали з УФСІ, започаткували нові види діяльності;
 • Для покращення поінформованості громадськості використовувався досить широкий перелік інструментів: публікації у газетах та на Інтернет-сторінках, програми на радіо и телебаченні, фільми, конкурс журналістів, конкурс громад, проведення конференцій, їх інформаційне супроводження тощо. Цільова аудиторія цих заходів була досить широкою (громади, місцеві органи влади, представники влади національного рівня, широка громадськість), тому проводились вони на різних рівнях;
 • Дослідження з оцінки впливу діяльності УФСІ у рамках грантового проекту зафіксувало тенденції збільшення: і) кількості нових структур, створених для підтримки самоорганізації членів громади (громадські організації, асоціації користувачів, бізнес-клуби тощо); іі) кількості документів, схвалених місцевою владою для зміцнення соціального партнерства в громаді, визначення місцевих потреб у розвитку, залучення громадян до процесу прийняття управлінських рішень; ііі) участі членів громади у розвитку громади.