Новини УФСІ


 • 04/12/2018
  Use of modern construction technologies and materials has been discussed with representatives of Henkel Bautechnik Ukraine in USIF’s Head Office

  Читати далі...


 • 03/12/2018
  Використання сучасних будівельних технологій та матеріалів обговорювалось у Центральному офісі УФСІ з представниками компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)»

  Читати далі...

Тендери


 • Запрошення до участі у тендері договір підряду на виконання будівельних робіт № CP-W-1400240-KFW

  Читати далі...


 • Повідомлення про присудження договору № CР-W-1300328-KFW

  Читати далі...

Щодо процедури призначення виконавчого директора УФСІ
10/09/2017

Щодо процедури призначення виконавчого директора Українського фонду соціальних інвестицій

Перед засіданням наглядової ради Українського фонду соціальних інвестицій (далі – УФСІ) 20.06.2017р. діючий виконавчий директор УФСІ звернувся до Голови наглядової ради з письмовою заявою про звільнення за власним бажанням.

Ґрунтуючись на даній заяві, а також на усній заяві діючого виконавчого директора, який брав участь у засіданні 20.06.2017р., наглядова рада прийняла рішення задовольнити дане прохання і звільнити виконавчого директора з 21.06.2017р.

Далі наглядова рада призначила п. Андрія Лактіонова, менеджера виконавчої дирекції УФСІ, виконуючим обов’язки директора Фонду на період до призначення виконавчого директора.

Крім того, наглядова рада розробила та затвердила наступні критерії відбору кандидатів на посаду виконавчого директора:

Обов’язкові вимоги до претендентів на посаду: громадянство України, вища економічна або юридична освіта.

Додаткові вимоги до претендентів на посаду:

- досвід роботи на керівних посадах не менше 3-х років;

- досвід роботи з управління проектами міжнародної технічної та/або фінансової допомоги не менше 3-х років;

- досвід роботи з управління закупівлями, в тому числі такими, що здійснюються за правилами донорів міжнародної технічної та/або фінансової допомоги, не менше 3-х років;

- досвід роботи з управління проектами, які передбачають здійснення будівельних та/або ремонтно-будівельних робіт, не менше 1-го року;

- володіння англійською та/або німецькою мовами на рівні, що дозволяє ділове спілкування та листування.

Для участі у конкурсі подаються такі документи: заява про участь у конкурсному відборі; копії документа, що посвідчує особу, трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, документа про вищу освіту; резюме; декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції; авторська стратегія розвитку Українського центру соціальних інвестицій, викладена в письмовій формі (від 5000 до 10000 знаків); контактна інформація не менше 2-х керівників та/або партнерів на попередніх місцях роботи претендента, до яких можна звернутись із запитаннями щодо претендента.

Також, наглядова рішення своїм рішенням уповноважила Міністерство соціальної політики провести процедуру попереднього відбору кандидатів і сформувати короткий список із щонайменше трьох претендентів. Наглядова рада уповноважила Міністра соціальної політики внести на розгляд ради одну або більше кандидатур претендентів.

Наглядова рада уповноважила Мінсоцполітики розмістити оголошення щодо конкурсу.

Усі рішення наглядової ради приймались шляхом голосування. В роботі наглядової ради брав участь директор Офісу KfW в Україні п. Л. Хорн-Хааке.

Оголошення щодо проведення конкурсу було розміщено 22.06.2017р. на сайтах msp.gov.ua, usif.org.ua, work.ua, hh.ua, rabota.ua.

До кінцевої дати подання пропозицій – 26.07.2017р. – було отримано близько 100 заявок від претендентів.

Відбірковий комітет обрав 7 кандидатів для участі в інтерв’ю за критерієм, що тільки ці кандидати надали авторські стратегії розвитку УФСІ.

Інтерв’ю з усіма кандидатами були проведені 1 серпня 2017р.

Відбірковий комітет, до якого увійшли представники Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінфіну, неурядових організацій за результатами інтерв’ю відібрав трьох кандидатів до короткого списку. Інформація щодо обраних кандидатів була оприлюднена 07.08.2017.

http://www.msp.gov.ua/news/13750.html

Одночасно тривав та продовжує тривати станом на сьогодні процес підготовки і узгодження проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Положення про УФСІ, а також проекту розпорядження КМУ щодо затвердження складу Наглядової ради УФСІ.

Після прийняття Кабінетом Міністрів відповідних рішень наглядовій раді буде запропоновано визначитись щодо попередньо відібраних кандидатів та призначити виконавчого директора.

У разі необрання жодного з кандидатів процедура конкурсу буде проведена повторно.

 

Regarding the Procedure of the Appointing the Executive Director of the Ukrainian Social Investments Fund 

Before the meeting of the USIF Supervisory Board held on 20th June, 2017 the USIF executive director addressed to the Head of the Supervisory Board with a written request to dismiss him from the executive director position on his own will.

Basing on this written request and on the oral request by executive director who was participating in the Board meeting the Board took a decision to satisfy it and to dismiss the executive director starting from 21st of June.

Secondly, the Board has appointed Mr. Andriy Laktionov, the manager in the staff of USIF executive direction, to carry out duties of the USIF executive director before the appointing of new director.

Third, the Board has developed and approved the following criteria for the selection procedure for a completion for executive director position:

-Ukrainian citizenship, masters’ degree in economics or legal sciences;

Not restrictive but providing an advantage:

-Experience of work at managerial positions, not less than 3 years;

-Experience of managing international technical assistance projects, not less than 3 years;

-Experience of procurement management including international donors procedures, not less than 3 years;

-Experience of work within projects which includes construction and/or renovation works, not less than 1 year;

-Knowledge of English and/or German language at a level allowing to perform business mailing and conversation.

The Board has authorized Ministry of Social Policy to perform the preselection process aiming the selection at least three candidates in the short list. The Board has authorized Head of the Board to propose to the consideration by the Board one candidate or more.

The Board has authorized Ministry of Social Policy to make the announcement.

All the decisions by the Board were taken by a voting procedure. Mr. L. Horn-Haacke, Director of KfW Office in Ukraine, has participated in the Supervisory Board meeting.

The announcement for the competition was published via web-sources on 22nd of June. It was published at msp.gov.ua, usif.org.ua, work.ua, hh.ua, rabota.ua.

The final date of submitting the applications was 26th of July. By this date more than one hundred applications had been received.

The selection committee has chosen 7 candidates which had submitted the USIF development strategy for the interviews.

The interviews took place on 1st of August.

The selection committee which included representatives of the MoSP, Ministry of Economy and Trade Development, Ministry of Finances, NGOs has selected three candidates for consideration by the Supervisory Board. The information about candidates was published at the MoSP web on 7th of August.

http://www.msp.gov.ua/news/13750.html

Simultaneously the process of preparing the new redaction of the USIF provision and the project of Cabinet of Ministers decree approving the new membership of the Supervisory Board was going and is still going as of today.

After the approving of new membership of the Board the Board will be proposed to consider the preselected candidates and to appoint the executive director.

If failed, the competition process will be repeated.