Новини УФСІ


 • 04/12/2018
  Use of modern construction technologies and materials has been discussed with representatives of Henkel Bautechnik Ukraine in USIF’s Head Office

  Читати далі...


 • 03/12/2018
  Використання сучасних будівельних технологій та матеріалів обговорювалось у Центральному офісі УФСІ з представниками компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)»

  Читати далі...

Тендери


 • Запрошення до участі у тендері договір підряду на виконання будівельних робіт № CP-W-1400240-KFW

  Читати далі...


 • Повідомлення про присудження договору № CР-W-1300328-KFW

  Читати далі...

Раннє втручання. Моделі соціальних послуг та документація. Колектив авторів: Д.Р. Ахмеджанова, В.С. Довбня, Л.П. Дума, Т.Г. Деркач, Н.О. Зимак-Закутня, Г. В. Кукуруза, Г.М. Кравцова, С. Ф. Лапченко та інші. Упорядник матеріалів - Сідєльнік Л. Л.

1У збірці наведені описи моделей та стандарти інноваційних соціальних послуг для дітей з особливими потребами. Моделі та стандарти були розроблені та впроваджуються в соціальних агенціях Харківської та Хмельницької областей. Документи, що подані в цьому виданні, - результат спільної роботи вчених та практиків, менеджерів агенцій та батьків, які виховують дітей з особливими потребами.

Матеріали збірки будуть корисними для фахівців державних та недержавних закладів, що надають соціальні та соціально-медичні послуги дітям з особливими потребами, державних соціальних служб, психолого-медико-педагогічних консультацій, студентів, а також посадових осіб, які визначають політику щодо інтеграції інвалідів та допомоги дітям з особливими потребами у цій інтеграції. Матеріали збірки будуть корисними менеджерам закладів і соціальних служб, які бажають організувати та впровадити подібні види соціальних послуг.

Проекти документів розроблені в рамках мікропроектів, що впроваджувалися за підтримки Українського фонду соціальних інвестицій.

ЗМІСТ

Передмова

Моделі соціальних послуг та документація

Г. В. Кукуруза. Вступ

Розділ І. Моделі соціальних послуг для дітей з порушенням розвитку та їхніх сімей

С. Ф. Лапченко. Модель інформаційно-консультативного центру для родин, що мають дітей із вродженими вадами розвитку та спадковою патологією

Л. П. Дума. Модель ранньої реабілітації дітей з опорно-руховими порушеннями внаслідок ураження центральної нервової системи

Довбня В. С. Модель послуг раннього втручання для дітей з порушеннями розвитку

Розділ ІІ. Стандарти послуг раннього втручання

Кукуруза Г. В., Кравцова Г. М. та ін. Проект стандарту соціальних послуг. Раннє втручання. Послуги для дітей віком від 0 до 5 років з порушеннями розвитку та сімей, що їх виховують

Розділ ІІІ. Документація для послуг раннього втручання

Кукуруза Г. В., Кравцова Г. М. та ін. Положення про послуги раннього втручання для дітей віком від 0 до 5 років з порушеннями розвитку та сімей, що їх виховують

Кукуруза Г. В., Кравцова Г. М. та ін. Кваліфікаційні вимоги щодо фахівців послуг раннього втручання

Кукуруза Г. В., Кравцова Г. М. та ін. Розрахунок вартості послуг раннього втручання

Ахмеджанова Д. Р., Зимак-Закутня Н. О. Документація системи управління якістю соціальних послуг інформаційно-консультативного центру для сімей „Веселка”

Процедура управління документацією інформаційно-консультаційного центру для сімей „Веселка”

Процедура проведення оцінювання якості процесів у ході контролю за якістю в ІКЦ „Веселка

Опитувальник для клієнтів послуги ІКЦ „Веселка”

Процедура неперервного поліпшення послуг ІКЦ „Веселка”

Додаток 1. Результати апробації проекту Стандартів якості послуг раннього втручання

Додаток 2. Резолюція засідання круглого столу ”Презентація Стандартів якості послуг раннього втручання та результатів їх апробації в агенціях”