Новини УФСІ


 • 04/12/2018
  Use of modern construction technologies and materials has been discussed with representatives of Henkel Bautechnik Ukraine in USIF’s Head Office

  Читати далі...


 • 03/12/2018
  Використання сучасних будівельних технологій та матеріалів обговорювалось у Центральному офісі УФСІ з представниками компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)»

  Читати далі...

Тендери


 • Запрошення до участі у тендері договір підряду на виконання будівельних робіт № CP-W-1400240-KFW

  Читати далі...


 • Повідомлення про присудження договору № CР-W-1300328-KFW

  Читати далі...

Оцінювання потреб клієнтів соціальних служб: методичні рекомендації для закладів та установ, що працюють з вразливими групами населення [Авт. кол.: Бондаренко Н.Б., Буднік О.В., Дума Л.П. та ін.: За ред. Сідєльнік Л.Л.]. – К.: ТОВ „ЛДЛ”, 2007. – с. 208.

3Книга містить теоретичні та прикладні аспекти здійснення процесу первинного оцінювання потреб і можливостей майбутніх клієнтів соціальних установ, описує його призначення, методи та інструментарій. Матеріали висвітлюють зарубіжний і вітчизняний досвід, відображають розробки (діяльність) українських професіоналів у цій сфері. Також подані матеріали тренінгу з підготовки управлінців державних органів виконавчої влади до здійснення оцінювання потреб клієнтів.

Зміст

Вступ

1. Рекомендації щодо користування процедурами та інструментарієм оцінювання потреб клієнтів у послугах

1.1.Визначення і мета процесу оцінювання
1.2. Процедура оцінювання
1.3. Методи збору інформації
1.4. Застосування результатів оцінювання при плануванні послуг

2. Поради щодо розроблення та користування інструментарієм оцінювання потреб клієнтів у послугах

2.1. Основні правила розроблення форм оцінювання
2.2. Структура оцінювальної форми

3. Особливості оцінювання потреб представників окремих цільових груп

3.1. Особливості оцінювання потреб дорослих осіб із психічними розладами та інтелектуальною недостатністю
3.2. Особливості оцінювання потреб дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки (у тому числі і безпритульних дітей)
3.3. Особливості оцінювання потреб дітей-інвалідів
3.4. Вимоги до компетенцій фахівця, який здійснює оцінювання

Додатки

1. Проект Методичних рекомендацій щодо визначення індивідуальних потреб отримувачів соціальних послуг та складання індивідуальних планів надання послуг
2. Інформація про клієнта, яку повинен зібрати відповідальний працівник під час первинного оцінювання
3. Картка оцінювання потреб дорослої особи з психічними розладами або розумовою відсталістю
4. Картка комплексної оцінки дитини з інвалідністю
5. Картка оцінювання індивідуальних потреб дитини з особливими потребами.
6. Картка оцінювання індивідуальних потреб дитини, яка залишилася без батьківського піклування (у тому числі безпритульних дітей)
7. Бланк первинного опитування клієнта з числа бездомних дітей
8. Структура індивідуального плану клієнта відповідно до потреб (бездомні дорослі)
9. Рекомендації для соціальних працівників щодо вивчення ситуації в сім’ї, у якій дитина зазнала насильства
10. Семінар для представників місцевих органів державної влади «Оцінювання потреб вразливих груп населення у соціальних послугах на місцевому рівні»
11. Міжнародний досвід проведення оцінювання індивідуальних потреб бездомних осіб та встановлення критеріїв адресності послуг для цих осіб
12. Приклади документації щодо оцінювання потреб дітей-інвалідів у закладах системи Міністерства освіти і науки України