Новини УФСІ


 • 04/12/2018
  Use of modern construction technologies and materials has been discussed with representatives of Henkel Bautechnik Ukraine in USIF’s Head Office

  Читати далі...


 • 03/12/2018
  Використання сучасних будівельних технологій та матеріалів обговорювалось у Центральному офісі УФСІ з представниками компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)»

  Читати далі...

Тендери


 • Запрошення до участі у тендері договір підряду на виконання будівельних робіт № CP-W-1400240-KFW

  Читати далі...


 • Повідомлення про присудження договору № CР-W-1300328-KFW

  Читати далі...

Стандарти соціальних послуг. Збірка проектів документів/ Під ред. Сідєльнік Л. Л. – К.: Український фонд соціальних інвестицій, 2007 – 175 с.

4У збірці подано проекти нових стандартів соціальних послуг, які були розроблені експертними групами, створеними за підтримки Українського фонду соціальних інвестицій.

Для спеціалістів органів влади, наукових установ, фахівців державних та недержавних агенцій та закладів, що надають соціальні послуги. Проекти стандартів розроблені за інноваційною методикою за участі надавачів та отримувачів соціальних послуг, базуються на сучасному уявленні про якість послуг, орієнтовані на результат і якомога повне виконання побажань отримувачів.

Стандарти соціальних послуг. Збірка проектів документів. Книга 2 / За ред. Л. Л. Сідєльнік– К.: ТОВ «ЛДЛ», 2007 – 232 c.

У збірці подано проекти нових стандартів соціальних послуг, які були розроблені експертними групами, створеними за підтримки Українського фонду соціальних інвестицій.

Для спеціалістів органів влади, наукових установ, фахівців державних та недержавних агенцій та закладів, що надають соціальні послуги. Проекти стандартів розроблені за інноваційною методикою за участі надавачів та отримувачів соціальних послуг. Вони базуються на сучасному уявленні про якість послуг, орієнтовані на результат і якомога повне виконання побажань отримувачів.

ЗМІСТ

Л. Сідєльнік, О. Іванова. Технологія розроблення стандартів якості соціальних послуг

Державні стандарти якості соціальних послуг. Проекти

Брижоватий Т. В., Синюшко М. Л. Соціальна адаптація випускників інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Брижоватий Т. В., Яковчук-Бесараб К. О. та ін. Соціальні послуги дітям, які зазнали насильства в сім’ї.

Комарова Н. М. та ін. Соціальні послуги сім’ям, які опинилися у складній життєвій ситуації.

Комарова Н. М. та ін. Функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

Волгіна О. М. та ін. Кризове втручання у випадку кризи в сім’ях з дітьми.

Додатки. Технічні стандарти та документація

ПЕРЕДМОВА

Впровадження стандартів соціальних послуг спрямоване на формування загальної культури якості у цій сфері та покращення якості життя людей, які не можуть самостійно подолати складні життєві обставини та потребують сторонньої допомоги для цього.

Соціальні послуги та соціальна робота є базовими елементами системи соціального захисту. Завдяки індивідуальній спрямованості у відповідності до кожної окремої ситуації соціальні послуги є найбільш ефективним видом соціальної допомоги, коли загальних послуг не достатньо для вирішення проблем людини у даному випадку. Тому якість надання соціальних послуг має велике значення як для людей так і для держави.

Сучасне уявлення про якість послуг базується на принципі якомога повного виконання вимог та побажань користувача. Якість послуг відображає прийняті в агенції цінності та ставлення до людини. Якщо дії надавачів послуг відрізняються від очікувань клієнтів, вони одразу викликають незадоволення та недовіру до цих надавачів. Якість послуг формують люди, які безпосередньо контактують з клієнтами, середовище, методи і засоби роботи, спрямовані на досягнення поставлених цілей.

Усі ці аспекти були враховані групами експертів при розробленні нових стандартів, що наведені у цій збірці.

Протягом 2006 – 2007 років Українським Фондом соціальних інвестицій було підтримано діяльність дев’яти експертних груп з розроблення стандартів для різних видів соціальних послуг. Тексти, форма та зміст стандартів є інноваційними для України. До цього часу у сфері соціального захисту взагалі не застосовувалася стандартизація якісних характеристик послуг. У розроблених проектах документів відображені сучасні підходи до організації соціальних послуг, що у багатьох випадках розбіжні з чинним українським законодавством, але базуються на кращій національній та міжнародній практиці та орієнтовані на цінності соціальної роботи. Насамперед - це індивідуальна робота з кожним клієнтом для забезпечення рівного доступу до соціальних благ, гідного життя, інтеграції та включення, дотримання прав людини.

Сам процес розроблення стандартів відбувався також за інноваційною технологією. Вона орієнтована на визначення якісних характеристик послуг, які найбільше впливають на їх сприйняття клієнтом. У цьому процесі брали участь користувачі послуг та їхні представники, персонал та керівництво закладів і служб. Збір даних відбувався на базі діючих послуг та інноваційних моделей соціальних послуг, що впроваджуються в Хмельницькій, Харківській та Львівській областях за підтримки УФСІ.

На нашу думку, така технологія забезпечує реалістичність стандартів, відображення найбільш значущих для користувача властивостей послуги, поширення знань про стандарти, бажання їх виконувати, а також дозволяє значно заощаджувати ресурси при формуванні стандартів.

Стандарти соціальних послуг, Том 2