Новини УФСІ


 • 04/12/2018
  Use of modern construction technologies and materials has been discussed with representatives of Henkel Bautechnik Ukraine in USIF’s Head Office

  Читати далі...


 • 03/12/2018
  Використання сучасних будівельних технологій та матеріалів обговорювалось у Центральному офісі УФСІ з представниками компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)»

  Читати далі...

Тендери


 • Запрошення до участі у тендері договір підряду на виконання будівельних робіт № CP-W-1400240-KFW

  Читати далі...


 • Повідомлення про присудження договору № CР-W-1300328-KFW

  Читати далі...

Розвиток потенціалу громад

Одним із пріоритетних напрямків діяльності УФСІ є розвиток потенціалу місцевих громад, потенціалу людей, що, на волонтерських засадах, беруть участь у втіленні мікропроектів.

На практиці це означає, що впровадження мікропроекту є процесом безперервного навчання, розвитку навичок громадських лідерів, що задіяні в процесі. Наші лідери навчаються на всіх етапах співпраці з УФСІ.

Навички самоорганізації населення – це додаткова вартість мікропроекту, яка досягається учасниками, коли вони проходять етап організації загальних зборів громади, обрання найпріоритетнішої проблеми, на вирішення якої можуть бути спрямовані спільні зусилля УФСІ та членів громади.

Навичкам розробки проектів наші лідери навчаються, коли розробляють мікропроектну пропозицію, в якій представляють цілі, завдання впровадження проекту, обґрунтовують необхідність вирішення конкретної проблеми громади, вчаться складати бюджет проекту та технічне обґрунтування.

Навички фандрейзингу формуються у учасників проекту, коли вони проходять етап збору внеску громади, контактують з членами громади, вдало обґрунтовуючи доцільність вкладання коштів у вирішення визначеної проблеми.

Навички моніторингу набуваються в процесі контролю членами громади за роботою підрядних організацій, постачальників обладнання.

Одним із суттєвих вмінь, яке формується у членів громади під час співпраці з УФСІ є вміння розробки та втілення планів життєздатності мікропроектів. Головною метою такого плану є формування бачення членами громади розвитку послуги, що сформувалась завдяки впровадженню мікропроекта, або утримання гарного стану відновленого об’єкту. Такий план є деталізацією дій по утриманню та розвитку послуги в майбутньому.

Тобто можна сказати, що сама методологія діяльності УФСІ зорієнтована на постійний розвиток членів громади, що зголосились співпрацювати задля спільного вирішення однієї із пріоритетних проблем громади.

Окрім того, Український фонд соціальних інвестицій в кожній громаді проводить навчання, що елементом неформальної освіти дорослих. Тематики навчання визначається самими членами громади і залежать від типу мікропроекту, що впроваджується. До найбільш запитуваних тем можна віднести «залучення ресурсів», «розробка бізнес-проектів», «лідерство в громаді», «енергозбереження».