Новини УФСІ


 • 04/12/2018
  Use of modern construction technologies and materials has been discussed with representatives of Henkel Bautechnik Ukraine in USIF’s Head Office

  Читати далі...


 • 03/12/2018
  Використання сучасних будівельних технологій та матеріалів обговорювалось у Центральному офісі УФСІ з представниками компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)»

  Читати далі...

Тендери


 • Запрошення до участі у тендері договір підряду на виконання будівельних робіт № CP-W-1400240-KFW

  Читати далі...


 • Повідомлення про присудження договору № CР-W-1300328-KFW

  Читати далі...

Соціальні послуги громадянам

Впровадження мікропроектів із створення інноваційних соціальних послуг для вразливих груп населення було одним з компонентів спільного проекту Світового банку та Уряду України «Фонд соціальних інвестицій» (2002-2008 рр.).

Ціллю компонента було створити нові та інноваційні послуги соціального захисту як альтернативу послугам, що надаються в спеціальних закладах.

УФСІ реалізував 80 таких мікропроектів у семи областях України: Харківській (12), Хмельницькій (26), Львівській (25), Дніпропетровській (5), Полтавській (5), Чернівецькій (5), Київській (2) областях. Загальна вартість цих мікропроектів становила 7,8 млн. дол. США. Користь від їх впровадження отримує 74 665 бенефіціарів (на момент завершення Проекту).

Спеціально для реалізації цієї компоненти було розроблено систему впровадження мікропроектів з інноваційних соціальних послуг. Процес створення інноваційних соціальних послуг мав такі складові:

 • розробка дизайну інноваційних послуг для кожного мікропроекту. Дизайн містив концепцію, опис цільової групи, ціль, зміст соціальних послуг, методики, рекомендації до змін в нормативно-законодавчу базу, вимоги до приміщень, обладнання та персоналу).
 • створення умов для надання інноваційних послуг: виконання ремонтно-будівельних робіт; закупівля обладнання та товарів; навчання персоналу.
 • апробація послуг та їх надання.

Для кожного мікропроекту виконано дизайни соціальних послуг, які стали основою для формування проектів державних стандартів якості соціальних послуг. У рамках більшості мікропроектів проведено ремонтно-будівельні роботи. У рамках всіх закуплено меблі, обладнання та проведено навчання персоналу.

Результатом діяльності УФСІ у рамках цього компонента стало відкриття:

 • 6 центрів кризового втручання;
 • 8 центрів раннього втручання;
 • 15 центрів денного перебування;
 • 3 центрів громади;
 • 16 центрів денного перебування з трудовою реабілітацією;
 • 2 хоспісів;
 • 13 притулків;
 • 5 програм незалежного проживання з підтримкою;
 • 12 центрів соціальної підтримки.

Розподіл мікропроектів за цільовими групами:

 • діти-інваліди – 6;
 • дорослі інваліди з порушеннями інтелекту – 8;
 • особи, які зазнали насильства – 3;
 • діти-сироти – 3;
 • діти вулиці – 4;
 • одинокі люди похилого віку – 13;
 • діти з кризових сімей – 6;
 • діти з проблемами розвитку – 3;
 • особи, які повернулись з місць позбавлення волі – 2;
 • жителі, які потребують соціальних послуг – 12.

З метою розповсюдження досвіду, отриманого протягом впровадження інноваційних послуг на рівні громади, проведено 8 конференцій, 21 засідання за круглим столом. Проводилися відкриті презентації інноваційних соціальних послуг для партнерів агенцій по впровадженню мікропроектів. Підготовлено та видано методичні рекомендації за 12 видами соціальних послуг.

Завдяки реалізації мікропроекти з інноваційних соціальних послуг:

 • сформовано політику організацій в управлінні якістю;
 • створено підґрунтя для введення державних стандартів якості в існуючу практику;
 • впроваджено механізми формування послуг адекватних потребам вразливих груп населення;
 • визначено межі соціальних послуг;
 • розвинуто професійну компетенцію надавачів соціальних послуг;
 • сформовано вимоги до персоналу, який має бути залучений до роботи з вразливими групами клієнтів;
 • покращено імідж недержавних організацій, як рівнозначних партнерів в наданні соціальних послуг;
 • продемонстровано місцевим мешканцям та владі їх спроможність у залученні додаткових ресурсів.

Особливістю Проекту було впровадження інноваційних економічно обґрунтованих моделей соціальних послуг, які базуються на принципах інтеграції вразливих груп у суспільство, децентралізації і деінституціалізації надання соціальних послуг. Це дозволило відпрацювати нові стандарти надання соціальних послуг, створити підґрунтя для їх розповсюдження країною в цілому, протестувати механізми соціального замовлення та соціального контрактування.