Новини УФСІ


 • 04/12/2018
  There are no translations available.Use of modern construction technologies and materials has been discussed with representatives of Henkel Bautechnik Ukraine in USIF’s Head Office

  Читати далі...


 • 03/12/2018
  There are no translations available.Використання сучасних будівельних технологій та матеріалів обговорювалось у Центральному офісі УФСІ з представниками компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)»

  Читати далі...

Tender


 • There are no translations available.Запрошення до участі у тендері договір підряду на виконання будівельних робіт № CP-W-1400240-KFW

  Читати далі...


 • There are no translations available.Повідомлення про присудження договору № CР-W-1300328-KFW

  Читати далі...

Реформування системи соціальних послуг / Соціальний захист інвалідів у цифрах і фактах. Бюлетень Міністерства праці та соціальної політики України. – Грудень, 2006 р. – м. Київ. – С. 16-17.
There are no translations available.

7

Поряд з системою пенсійного забезпечення, пільг та різноманітних соціальних виплат турботою держави є забезпечення соціальними послугами осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, у тому числі, інвалідів.

З прийняттям Закону України "Про соціальні послуги" у 2003 році Мінпраці розгорнуло широкомасштабну роботу щодо реформування системи надання соціальних послуг.

У поточному році Мінпраці спільно з Українським фондом соціальних інвестицій (УФСІ) розробило Концепцію реформування системи соціальних послуг в Україні, в якій визначено основні стратегічні напрями та завдання на період до 2011 року.

Згідно з Концепцією соціальні послуги повинні бути спрямовані на кожну людину з урахуванням її індивідуального стану та потреб. Система соціальних послуг має адекватно реагувати на потреби як конкретної людини, так і громади.

Реформування системи соціальних послуг повинно бути спрямоване на:
- встановлення взаємозв'язку між якістю соціальних послуг та обсягом бюджетних коштів;
- конкретизацію державних гарантій щодо обсягу та видів соціальних послуг для окремих вразливих груп осіб;
- впровадження ринкових механізмів у сферу надання соціальних послуг;
- децентралізацію державного управління у сфері соціальних послуг, їх наближення до отримувачів, розширення прав територіальних громад щодо організації соціальних послуг;
- передачу повноважень з організації соціальних послуг органам місцевого самоврядування і надання їм права на автономний вибір постачальників соціальних послуг;
- передачу недержавному сектору частини функцій з надання окремих соціальних послуг (у тому числі гарантованих державою),
- оптимізацію витрат на соціальні послуги шляхом їх закупівлі на підставі попиту на них.

Таким чином, реформування повинно ґрунтуватися не на збільшенні обсягів витрат на соціальні послуги, а на підвищенні ефективності використання ресурсів.

Основним інструментом Міністерства праці та соціальної політики у впровадженні інновацій та реформ в соціальній сфері є Український фонд соціальних інвестицій. Фонд здійснює інвестиції у створення інноваційних соціальних послуг у громадах (майже 40 млн. грн.). У даний час на різних стадіях впровадження знаходяться понад 50 проектів, половина з яких призначена для осіб з особливими потребами.

Фонд здійснює розбудову і поліпшення управління, організації, планування соціальних послуг, розбудову потенціалу працівників органів національної і місцевої влади, підвищення знань та навичок працівників соціальних закладів та установ. Як проект Уряду України УФСІ координує діяльність інших проектів міжнародної технічної допомоги, міжнародних консультантів та фондів, які мають на меті сприяти реформуванню системи соціальних послуг.

Наразі реформування системи соціальних послуг з боку УФСІ полягає у створенні умов та розробленні методологічної бази для впровадження нових принципів побудови системи соціальних послуг.

Мінпраці працює у напрямі створення умов для застосування нових механізмів взаємодії державного та недержавного секторів, зокрема, делегування права надавати окремі види соціальних послуг недержавним організаціям на підставі соціального контракту. Для цього необхідно мати дані про недержавних надавачів послуг, опис тих послуг, які вони надають, їхній потенціал, рівень кваліфікації тощо.

Саме з цією метою у структурі Мінпраці за підтримки УФСІ планується створити ресурсний центр соціальних послуг, який буде акумулювати інформацію з усіх регіонів щодо методик у сфері надання соціальних послуг, надавачів, інновацій, навчальних заходів для працівників сфери соціальних послуг тощо.

Важливий внесок у реформування системи соціальних послуг надають міжнародні проекти технічної допомоги. Серед них проекти ТАСІС, що діють в Україні за підтримки Європейської Комісії, такі як "Посилення регіональних соціальних служб", "Розбудова громадянського суспільства", "Розвиток інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей та дітей", проект Міністерства у справах міжнародного розвитку Великобританії "Сприяння реформі соціальних послуг в Україні".

Розпочато роботу над розробленням нових стандартів окремих видів соціальних послуг, до якої залучено спеціалістів міністерств, відповідальних за надання соціальних послуг, представників наукових установ, громадських організацій, надавачів послуг, клієнтів, представників агенцій по впровадженню мікропроектів з інноваційних соціальних послуг, підтриманих УФСІ.

Суттєвим є внесок міжнародних проектів у формування кадрового потенціалу системи соціальних послуг, особливо у регіонах. Проекти проводять навчальні семінари, тренінги у Харківській, Хмельницькій, Львівській, Волинській та Рівненській областях, поширюючи тут знання та досвід про кращі світові практики соціальних послуг, навчають новим підходам до соціальної роботи, сприяють інформованості суспільства та громадян про соціальні послуги.

Свій внесок у роботу щодо удосконалення системи соціального захисту та соціального обслуговування населення, у тому числі інвалідів, здійснюють недержавні установи, громадські організації (об'єднання). Представники цих організацій увійшли до складу міжвідомчої робочої групи з питань реалізації Закону України "Про соціальні послуги", що створена при Мінпраці.

З метою забезпечення гарантованого надання якісних соціальних послуг громадянам опрацьовуються питання щодо впровадження в практику діяльності соціальних установ механізмів ліцензування. На порядку денному - розробка нових механізмів планування та фінансування соціальних послуг.